ចំណេះដឹងគឺ ដើម្បីចែករំលែក

អំពីខ្ញុំ

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

ខ្ញុំបាទឈ្មោះសត្យា អាយុ៣៣ ឆ្នាំ ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជន មានបទពិសោធន៍ ចំនួន១៥ឆ្នាំជាមួយអាជីវកម្មសណ្ឋាគារ រោងចក្រ និងទូរគមនាគមន៍ ។

បានបញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតមធ្យមសិក្សាពីវិទ្យាល័យពារាំងនៅឆ្នាំ១៩៩៥ បរិញ្ញាបត្រវិស្វករ និងវិទ្យសាស្រ្តកុំព្រូទ័រពីសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅឆ្នាំ២០០១ និង អនុបណ្ទិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទួរគមនាគមន៍ពីសកលវិទ្យាល័យ ស៊ីគីមម៉ានីប៉ាល់ នៅឆ្នាំ ២០១០ ។

ក្រៅអំពីការសិក្សាខាងលើខ្ញុំបាទបានទទួលការសិក្សាវគ្គជំនាញសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតមាន ដូចជា៖ ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មរបស់ទូរគមនាគមន៍ ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ គ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍគម្រោងការណ៍ ភាពជាអ្នកសំរបសំរួល របៀបបង្កើតបរិយាកាស ការងាវិជ្ជមាន ជំនាញបង្វឹកបង្វឺន សិល្បះនៃការបង្កើតថ្មី ជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រង គ្រោងការណ៍ គ្រប់គ្រងនិងបង្កើតប្រពន្ធ័ថែរក្សាពត៏មាន របៀបធ្វើការថ្មី ភាពជាអ្នកដឹក នាំ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស មូលដ្ឋានគ្រឹះវិស្វកបច្ចេកវិជ្ជាពត៏មាន និង វគ្គជំនាញបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀត ៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: